Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ebenjaminek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající, kterou je Hana Nováková, Vaňkova 1372, 537 01 Chrudim IV, IČO: 45905509, vedená u Obecního živnostenského úřadu MÚ Chrudim pod č.j. OŽÚ/1394/05/Mi , ev.č.: 360106-589-03. a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Obchodní podmínky

Zpracování objednávky a ceny

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do 30 minut od potvrzení objednávky. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. V případě neuhrazení smluvní pokuty může být nárok na úhradu vymáhán soudní cestou.

Katalog internetového obchodu www.ebenjaminek.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, popis a cenu zboží s DPH.

Způsob platby a doprava

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírka – platba při doručení zboží Českou poštou na dodací adresu uvedenou v objednávce. Hotovostní platba bude následně Českou poštou poukázána na běžný účet č. 233495278/0300.  

Osobní odběr - na provozovně prodávajícího. Zboží s minimální cenou 1.000 Kč si můžete zdarma vyzvednout na adrese prodejny Benjamínek - Dětský svět, Vrchlického 339, 537 01 Chrudim III. K objednávce v nižší částce než 1.000,- Kč bude připočítán maniulační poplatek ve výši 10% z celkové částky.

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku, pak do 48 hodin.

Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu ebenjaminek.cz.
(ČSOB Chrudim č.ú.: 233495278/0300 ), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky.
Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Zásilky jsou rozesílány prostřednictvím České pošty. K objednávce se připočítá příplatek za dopravné a balné v následující výši:

Cena zboží:

1 - 1.500,- Kč = 99,- Kč 

1.501 - 2.500,- Kč = 79,- Kč bez DPH

2.501,- Kč a více = zdarma

Doběrečné: 48,-Kč

Zboží, jako např. body, dupačky, drobné hračky a ostatní lze, pokud to jejich rozměry a hmotnost dovolí, zaslat prostřednictvím České pošty jako doporučený dopis s dobírkou. V tomto případě bude k doběrečnému připočítáno pouze balné 15,- Kč a skutečně uhrazené poštovné.

Dodání zboží

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Běžně se pohybuje mezi 2-5 pracovními dny nebo dle popisu u daného zboží. Je možnost se informovat e-mailem nebo telefonicky.Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší, či nebude v dohledné době možné vyřídit objednávku celou, budeme vás o tom informovat a na základě naší dohody tuto objednávku buď vyřídíme nebo zrušíme.

Místem dodání zboží je adresa uvedena kupujícím v objednávce zboží.

Zboží je vždy baleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Kupující je povinen dodanou zásilku před převzetím prohlédnout a zkontrolovat její stav a počet balíků. Pokud kupující zjistí viditelné poškození obalu (roztržení apod.), doporučujeme vyžádat si od řidiče sepsání zápisu o škodě, popřípadě zásilku odmítnout.

Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Každá zásilka obsahuje fakturu – daňový doklad.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zakoupené zboží můžete dle Obč. zákoníku §53 vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. V našm internetovém obchodě nabízíme prodlouženou lhůtu až na 20 dnů. V tomto případě Vám bude vrácena částka, kterou jste za zboží zaplatili. Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

Zboží bude nepoužité a nepoškozené
Zboží bude v originálním obalu
Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.)

Částka bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo požadujeme sdělit písemně (mailem).

Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou naší firmou z pochopitelných důvodů přijaty.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo odebráno přímo na provozovně prodávajícího.

Výměna zboží

V případě potřeby je možné nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu po předchozí domluvě vyměnit. Kupující zašle zboží jako doporučený balík nejpozději do 3 dnů od zakoupení na naši adresu a to včetně kopie faktury. Zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit. Po překontrolování vráceného zboží prodávající zašle zboží vyměněné. Náklady na poštovné spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobky uvedeno jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží a je 30 dnů. Výjimka je tvořena pouze v případě, kdy je zboží zasláno výrobci na posouzení. V takovém případě bude kupující informován a po vzájemné dohodě může být tato lhůta prodloužena.

Zboží k reklamaci zasílejte pouze po telefonické nebo písemné domluvě. K reklamaci přijímáme pouze zboží, které je čisté a řádně zabalené, aby nedošlo přepravou k jeho poškození.

Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení reklamovaného zboží

- důvod reklamace

- termín nákupu

- doklad o zaplacení (paragon, faktura) event.záruční list

 

V případě, že zákazník nemá  doklad o zaplacení (paragon, faktura), lze reklamaci vyřídit po sdělení adresy, na kterou bylo zboží odesláno, vždy však po telefonické domluvě.

Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.

Záruka se vstahuje poze na výrobní vady a nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobku či nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného!

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady a současně mu mohou být vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod ebenjaminek.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu ebenjaminek.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

 

 

Pokud Vám není něco jasné, nebo máte k některému bodu připomínky, kontaktujte nás, budeme se snažit Vám vyjít maximálně vstříc.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 15.2.2011.